Gebiedsplan

download
NIEUWSBERICHT

Zevenbergen, 5 oktober 2016

Dorpstafel Helwijk: onrust over de A4

Een drukbezochte dorpstafel. Veel omwonenden van de A4 kwamen bijeen om te praten over de overlast die ze ervaren van de nieuwe snelweg. Ze hebben last van de herrie van het toegenomen verkeer en maken ze zich zorgen over fijnstof.

In Helwijk zijn geen meetpunten waardoor niet duidelijk is of dit binnen de normering valt. Daarnaast was er veel verbazing over de bomen die gekapt zijn. Die zouden juist kunnen zorgen om het geluid te dempen en helpen om de lucht te zuiveren.
De A4 en bomen vallen onder het beheer van Rijkswaterstaat. Er is onder de inwoners behoefte aan uitleg, zij zouden dan ook graag met Rijkswaterstaat om de tafel gaan. Tot nu toe is dat nog niet gelukt.

 

Huis van de Wijk
Ook in Helwijk is gestart met het ‘Huis van de Wijk’. Dit is een initiatief van Surplus waarbij er geïnventariseerd wordt welke vragen er vanuit het dorp komen. Aan de hand daarvan wordt het Huis van de Wijk dan verder ingericht. Claudia Mostert is voortaan elke 3e dinsdagmiddag van de maand vanaf 13.30 uur in De Blokhut aanwezig. De GGZ sluit hierbij aan is daar op dezelfde dagen en tijden aanwezig. Mocht u iets willen delen, een idee of een vraag hebben, dan kunt u hiervoor op die dagen bij hen terecht. Denk hierbij aan vragen om informatie en advies, het verlenen van service en ondersteuning of (ondersteunen bij) het organiseren van activiteiten.

 

Volgende dorpstafel
De datum voor de volgende dorpstafel wordt nog door de coördinator samen met de tafeldeelnemers vastgesteld.

 

Gebiedsplannen
De dorpstafel Helwijk is onderdeel van het Gebiedsplan Helwijk. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Helwijk komt een aantal keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.

Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Bovenstaande kunt u downloaden:

20161003-nb-dt-helwijk  (word)

20161003-nb-dt-helwijk  (PDF)