Kledinginzameling SV Kindervreugd

Zoals eerder al in de Ster gemeld, is de kledingcontainer bij de Blokhut inmiddels verwijderd. Dit behoeft wellicht wat nadere toelichting.

De container bij de Blokhut werd sinds jaar en dag gebruikt voor het inzamelen van bruikbare kleding, schoenen e.d. Deze werden vervolgens netjes gesorteerd en verkocht op de rommelmarkten.

Helaas heeft de gemeente het beleid dusdanig aangepast, dat het voor de Speeltuinvereniging niet langer toegestaan was nog op de “ouderwetse” manier kleding in te zamelen. Om deze reden is de container inmiddels, na uitdrukkelijk verzoek daartoe van de gemeente, verwijderd.

Bruikbare kleding e.d. kan nu ingeleverd worden in de Blokhut. De Speeltuinvereniging hoopt natuurlijk dat mensen even enthousiast als altijd kleding in zullen leveren. De kleding betekent immers een leuke extra inkomstenbron tijdens de rommelmarkten en het zou enorm zonde zijn als die verloren gaat.